Info www.crisis.nl

In Nederland zijn we goed voorbereid op noodsituaties of calamiteiten. Toch kan er altijd onverwacht iets ernstigs gebeuren. Een grote brand, extreem weer of andere bijzondere omstandigheden kunnen vragen om speciale maatregelen. In dat geval is het belangrijk dat u precies weet waar u aan toe bent. Als de sirene gaat bijvoorbeeld, want dat betekent dat er acuut gevaar dreigt. Zorg daarom dat u goed bent voorbereid op eventuele noodsituaties. Daarmee kunt u veel problemen zelf voorkomen. Tijdens noodsituatie kunt u de overheid helpen door elkaar te helpen en indien van toepassing foto’s of filmpjes te maken die autoriteiten een beter beeld geven van de situatie.

Al deze informatie is van de site www.crisis.nl gehaald. Hierop vind u ook actuele informatie.

Sirene

Als de sirene gaat, dreigt er acuut gevaar. Ga zo snel mogelijk naar binnen en zet de radio of tv aan. De sirene waarschuwt alleen mensen in het gebied waar gevaar dreigt. Dat kan in één of meer gemeenten zijn, maar ook alleen in één wijk. Als u de waarschuwingssirene hoort, dan dreigt er dus acuut gevaar in uw omgeving.

Let op: elke eerste maandag van de maand om 12.00 uur test uw gemeente of de sirene werkt. U hoeft dan niets te doen.

Wat moet ik doen als de sirene gaat?

1. Ga naar binnen
Binnen is de kans op gevaar het kleinst. Dat geldt voor iedereen. Bent u niet in de buurt van uw huis? Ga dan zo snel mogelijk het dichtstbijzijnde gebouw in, zoals een kantoor of winkel.
Kinderen die op school zijn, moeten daar blijven en worden opgevangen door de schoolleiding.
Zit u in de auto? Parkeer die dan en ga zo snel mogelijk ergens naar binnen. Als dat echt niet kan, zet dan de auto stil (motor en ventilatie uit) langs de kant van de weg en blijf in de auto.
Als u ziet dat anderen de sirene niet opmerken, waarschuw ze dan. Geef anderen ook de gelegenheid om bij u te schuilen.

2. Sluit ramen en deuren
Als u de sirene hoort, is er mogelijk sprake van gevaarlijke stoffen. Ga daarom zo snel mogelijk naar binnen en sluit alle ramen, deuren, roosters en andere openingen.
Zet indien mogelijk de mechanische ventilatie uit of zet het systeem op de laagste stand.
Plak de afvoer van ventilatie en andere openingen af (met kranten of plastic).

3. Luister naar de rampenzender en volg de instructies op
Als de sirene gaat, krijgt de regionale radio de rol van officiële noodzender. Op deze zender meldt de overheid wat er aan de hand is en welk gevaar er is. Volg alle instructies op. De overheid kan ook informatie geven via crisis.nl.

4. Weet wanneer het buiten weer veilig is
Als de sirene stopt, is de situatie niet per definitie weer veilig. Pas als u op de rampenzender heeft gehoord dat de situatie weer veilig is, kunt u ervan uitgaan dat het gevaar is geweken.

NL-Alert

NL-Alert is het alarmmiddel van de overheid voor op de mobiele telefoon. Met NL-Alert kan de overheid mensen in de directe omgeving van een noodsituatie met een tekstbericht informeren. In het bericht staat specifiek wat er aan de hand is en wat u op dat moment het beste kunt doen.
Waarom NL-Alert?
Met het alarmmiddel NL-Alert kan de overheid mensen in de directe omgeving van een noodsituatie met een tekstbericht informeren. Daardoor worden met NL-Alert meer mensen bereikt tijdens een noodsituatie.

Hoe werkt NL-Alert?

De overheid zendt een tekstbericht naar de mobiele telefoons in de directe omgeving van een (dreigende) noodsituatie. NL-Alert werkt op basis van cell broadcast en niet met sms-berichten. Daardoor werkt NL-Alert óók als het netwerk overbelast is.
NL-Alert is gratis en anoniem. De berichten worden alleen uitgezonden in het gebied waar de noodsituatie zich voordoet. Je naam en telefoonnummer zijn hiervoor niet nodig en blijven dus onbekend.
In welke situaties wordt NL-Alert gebruikt?
NL-Alert wordt ingezet bij levens- of gezondheidsbedreigende situaties, zoals een grote brand, een dreigende overstroming, of problemen met het drinkwater.
Twee keer per jaar zendt de overheid een controlebericht uit. Wanneer u het controlebericht ontvangt, weet u zeker dat jouw mobiel juist is ingesteld voor NL-Alert.
Ga nu naar de instelhulp en stel uw mobiel in om NL-Alert berichten te kunnen ontvangen.

Evacuatie

Mogelijk moet u bij een ramp uw huis verlaten. Doe dan het volgende:

Sluit gas, water en elektriciteit af.
Neem alleen het broodnodige mee.
Sluit uw woning af.
Controleer of uw buren weten dat ze weg moeten. Denk ook aan kwetsbare mensen in uw omgeving en aan huisdieren.
Controleer of uw buren weten dat ze weg moeten. Denk ook aan kwetsbare mensen in uw omgeving en aan huisdieren.

Basislijst Evacuatie. Neem in ieder geval mee:

Contant geld
Medicijnen
Paspoort, identiteitskaart of rijbewijs
Verzekeringspapieren (of kopieën hiervan)
Mobiele telefoon, laptop of tablet met bijbehorende oplader(s)

Extra. Vul de basislijst aan op basis van uw eigen situatie. Denk bijvoorbeeld aan extra kleding en aan benodigdheden voor de kinderen en huisdieren (medicijnen en speciale voeding).
Heeft u meer voorbereidingstijd?
Doe dan stevige schoenen en warme, waterdichte kleding aan en breng waardevolle spullen in veiligheid.
Gaat u met de auto?
Neem mensen mee die zelf geen vervoer hebben, Houd rekening met lange files. Neem naast de spullen uit de basislijst ook mee:
Warme kleding
Eten en drinken
Dekens
Toiletspullen
Waxinelichtjes en lucifers
EHBO-trommel
Zaklamp

Mogelijke noodsituaties:

Extreem weer

Het KNMI kan een waarschuwing of Weeralarm afgeven voor gladheid en winterse neerslag, voor regen, slecht zicht, onweer, windstoten, hitte en voor wind- en waterhozen. Onstuimig weer komt de laatste jaren regelmatig voor in Nederland. Meestal is er niets aan de hand, maar soms kan het weer omslaan in extreem weer, zoals zware storm met wind- en waterhozen, hevige sneeuwval, stevige vrieskou of juist langdurige hitte kunnen gevaarlijk worden en zelfs het openbare leven verstoren.
Het hele jaar door is er een kans op extreem weer. De gevolgen zijn erg afhankelijk van de situatie. Wegen kunnen onbereikbaar worden, bomen kunnen omvallen, gebouwen beschadigd raken of de stroom kan uitvallen. Ook voor de scheepvaart kan extreem weer voor grote problemen zorgen. Het KNMI geeft zijn algemene weerwaarschuwingen uit per provincie. Naast de algemene waarschuwingen worden er apart wind- en stormwaarschuwingen voor de scheepvaart uitgegeven.

Wees goed voorbereid

Als er extreem weer op komst is, dan geeft het KNMI een waarschuwing via radio, tv en internet (bedoeld voor de hele samenleving).Het twitteraccount dat u kunt volgen is @KNMI. Het KNMI hanteert vier fasen voor het uitgeven van waarschuwingen:

Geen waarschuwing: het verwachte weertype geeft geen aanleiding voor het uitgeven van een waarschuwing.
Waarschuwing voor gevaarlijk weer: deze waarschuwing verschijnt op zijn vroegst 48 uur voordat het weerverschijnsel met zekerheid van minstens 60 procent kan optreden. Ook wel bekend als code geel.
Waarschuwing voor extreem weer: deze waarschuwing verschijnt op zijn vroegst 24 uur voordat het weersverschijnsel met een zekerheid van minstens 60 procent kan optreden. Ook wel bekend als code oranje.
Weeralarm: dit weeralarm verschijnt op zijn vroegst 12 uur voordat het verschijnsel met zekerheid van minstens 90 procent kan optreden. Ook wel bekend als code rood.

Het is belangrijk om goed te zijn voorbereid. Zorg daarom dat u altijd een noodpakket in huis heeft. Zorg ook dat u in de auto altijd een deken, een warme jas en een fles water heeft liggen. Vergeet ook uw mobiele telefoon en oplader niet.

Wat moet ik doen bij extreem weer?
Bij een weerwaarschuwing kunt u te maken krijgen met allerlei ongemakken. Wees waakzaam en houd de weerberichten goed in de gaten. Bij een Weeralarm (code rood) worden algemene adviezen gegeven: blijf thuis als dat kan en sluit alle ramen en deuren. Wilt u schade melden? Wacht dan tot het ergste noodweer voorbij is. Zo raken de hulpdiensten niet overbelast. Als u echt de deur uit moet, neem dan voldoende water, voedsel, dekens, warme kleding en een mobiele telefoon mee. Laat anderen weten waar u naartoe gaat. Meer informatie staat op www.knmi.nl tabblad Weer -> Waarschuwingen. Vragen kunnen gesteld worden aan publieksvoorlichting@knmi.nl

Brand en Explosie

Explosies kunnen ontstaan doordat er iets misgaat met een explosieve stof (zoals LPG) of explosief materiaal (zoals vuurwerk of munitie). Ook een gaslek of brand kan tot een explosie leiden. Bij een explosie kan er gevaar zijn voor letsel door rondvliegend puin en glas. Er kunnen ook gevaarlijke stoffen vrijkomen.
In Nederland gelden strenge regels voor de opslag en het vervoer van explosieve stoffen. Toch kan het een keer misgaan. Een van de bekendste voorbeelden was de vuurwerkramp in Enschede op 13 mei 2000. Bij een explosie in een vuurwerkopslagplaats kwamen 23 mensen om het leven en raakten 900 mensen gewond. Een recenter voorbeeld was een grote brand en explosie in een chemicaliënbedrijf in het Brabantse Moerdijk.

Wees goed voorbereid

Het risico op een explosie hangt vaak samen met de werkzaamheden van specifieke bedrijven. Ook het vervoer van explosieve of brandbare stoffen kan een risico vormen. Wilt u meer weten over de risico’s in uw omgeving? Kijk dan op de Risicokaart van Nederland. Hoewel de kans op een explosie klein is, is het belangrijk dat u goed bent voorbereid. Bedenk daarom waar u terecht kunt als u uw huis moet verlaten vanwege explosiegevaar. Maak ook een lijst met belangrijke spullen om mee te nemen als u moet evacueren.

Wat moet ik doen bij een explosie?

Bij explosiegevaar:
Doe ramen en deuren open.
Bent u binnen? Verlaat dan direct het gebouw en de directe omgeving.
Bel 112 of 0800 9009 (het nationaal storingsnummer).

Tijdens en na een explosie:
Probeer zo snel mogelijk het gebouw en/of het gebied te verlaten.
Lukt dit niet, zoek dan een schuilplek. Blijf laag bij de grond, schuil onder zwaar meubilair of onder een deurpost. Blijf uit de buurt van ramen, spiegels, glazen deuren; deze kunnen knappen. Blijf ook uit de buurt van zware voorwerpen die niet op de grond staan.
Blijf stil zitten of liggen en bescherm uw hoofd en nek met de armen.
Als u onder het puin ligt, blijf dan stil liggen. Spaar uw stem. Maak bijvoorbeeld geluiden door op buizen te tikken, zodat hulpverleners u kunnen horen.
Kijk uit voor losse elektriciteitsdraden; deze kunnen onder stroom staan.

Nucleair ongeval

De kans op een stralingsincident in Nederland is erg klein. Nucleaire installaties zijn zeer veilig en voldoen aan strenge eisen. Ook voor het vervoer van radioactieve stoffen gelden zeer strenge voorwaarden. Als er zich toch een incident voordoet, dan geeft de overheid enkele algemene adviezen. Uitgebreide, actuele informatie vindt u in dat geval onder andere op crisis.nl en via uw regionale omroep. U ontvangt ook een bericht via NL-Alert.
Bij een stralingsincident of nucleair ongeval kunnen radioactieve stoffen vrijkomen. De effecten van straling door radioactieve stoffen hangen onder andere af van de hoeveelheid en het type straling. Een kleine hoeveelheid is doorgaans niet gevaarlijk. Een hoge stralingsdosis kan wel gevaarlijk zijn. Het kan bijvoorbeeld brandwoorden en misselijkheid veroorzaken. Op lange termijn kunnen ernstige ziektes als leukemie en schildklierkanker ontstaan. Gelukkig is de kans op een stralingsincident in Nederland erg klein. Wilt u meer weten over de risico’s in uw omgeving? Kijk dan op de Risicokaart van Nederland.

Wat moet ik doen bij een stralingsincident?

Bij een stralingsincidentgeeft de overheid de volgende algemene adviezen of slechts enkele hiervan:
Blijf binnen of ga naar binnen en sluit deuren en ramen en alles wat als ventilatie werkt. Bijvoorbeeld een afzuigkap, ontluchtingskoker en muur- en toiletrooster.
Gebruik geen regenwater, geen bladgroenten of moeilijk schoon te maken etenswaren.
Houd huisdieren binnen.

Overheidsmaatregelen bij een stralingsincident

Als er een stralingsincident of kernongeval is bij een kerncentrale in Nederland, dan neemt de overheid zo snel mogelijk maatregelen. Zo kan de overheid:
jodiumtabletten uitdelen;
gebieden evacueren;
landbouwmaatregelen nemen (een oogst- of slachtverbod bijvoorbeeld om te voorkomen dat er besmet vlees of groente op de markt komt).
De maatregelen verschillen per situatie en staan in het Responsplan nationaal plan kernongevallenbestrijding.

Overstroming

Nederland is goed beschermd tegen hoogwater en overstroming. Duinen, dammen, dijken en andere waterkeringen houden het water uit de zee en rivieren buiten de deur. Toch blijft de kans op overstroming bestaan. Daarom werkt de overheid continu aan de kwaliteit van onze waterkeringen. Want door klimaatverandering en bodemdaling neemt de kans op overstromingen toe.
Door de opwarming van de aarde stijgt de zeespiegel. Klimaatverandering leidt ook tot extremer weer. Daardoor kunnen er meer en zwaardere buien vallen en neemt de afvoer van regenwater via de grote rivieren toe. Bovendien daalt de Nederlandse bodem, zodat ons land nog verder onder de zeespiegel komt te liggen. Al deze ontwikkelingen zorgen ervoor dat Nederland waakzaam en voorbereid moet blijven op overstromingen.

Wees goed voorbereid

De kans op overstromingen en wateroverlast is afhankelijk van waar u woont. Wilt u meer weten over de risico’s in uw omgeving? Kijk dan op overstroomik.nl. Als er een overstroming dreigt, is het belangrijk dat u goed bent voorbereid. Zorg bijvoorbeeld dat u altijd een noodpakket in huis heeft. Bedenk ook waar u terecht kunt als u uw huis moet verlaten vanwege overstromingsgevaar. Bij familie of vrienden bijvoorbeeld. Maak ook een lijst met belangrijke spullen om mee te nemen als u moet evacueren.
Bij een daadwerkelijke crisis zal de Veiligheidsregio u adviseren over blijven of weggaan. Zorg dat u altijd een noodpakket in huis heeft. Bedenk ook waar u eventueel terecht kunt als u uw huis toch moet verlaten vanwege overstromingsgevaar..

Wat moet ik doen bij een overstroming

Bij een dreiging op overstroming heeft u twee keuzes: blijven of weggaan. De natuurlijke reactie van mensen is weggaan, maar soms is blijven beter. Volg daarom goed de adviezen van de Veiligheidsregio op.
Als u uw huis moet verlaten, sluit dan gas, water en elektriciteit af.
Als de tijd het toelaat, breng dan waardevolle spullen naar de hoogste verdieping van het huis.
Kunt u door het hoge water uw huis niet verlaten? Sluit dan gas, water en elektriciteit af. Ga naar het hoogste punt van het huis en neem uw noodpakket mee. Denk ook aan warme dekens, een mobiele telefoon, medicijnen en een rol vuilniszakken. Laat hulpdiensten weten waar u bent, bijvoorbeeld door een wit laken of een witte handdoek uit het raam te hangen.

Ziektegolf en epidemie

Als er in korte tijd veel mensen ziek worden, spreken we van een ziektegolf of epidemie. Meestal gaat het om een vorm van griep, veroorzaakt door de verspreiding van virussen. Gemiddeld eens in de 10 tot 50 jaar worden wereldwijd veel mensen ziek door een onbekend virus. In dat geval spreken we van een grieppandemie.
De ‘gewone’ griep wordt veroorzaakt door een bestaand griepvirus. Veel mensen zijn daar al eens mee in aanraking gekomen, waardoor ze een natuurlijke weerstandhebben. Hierdoor wordt niet iedereen ziek en kan het virus zich niet snel verspreiden. Als een bestaand griepvirus verandert, is er genoeg tijd om een vaccin tegen het virus te maken.

De kans op een epidemie verkleinen

In Nederland krijgen elk jaar ongeveer 1 op de 100 mensen griep. Risicogroepen (zoals ouderen en suikerpatiënten) hebben bij griep meer kans op gezondheidsproblemen. Daarom krijgen zij jaarlijks een vaccin: de griepprik. Dat voorkomt dat veel mensen tegelijk ziek worden.

Voorbereiden op een grieppandemie

Een grieppandemie wordt veroorzaakt door een nieuw en onbekend virus. Daardoor heeft niemand er nog weerstand tegen. Pas als een grieppandemie uitbreekt, wordt duidelijk wat de klachten zijn. Ook kan er dan pas een vaccin tegen worden ontwikkeld.
Nederland bereidt zich zo goed mogelijk voor op een mogelijke grieppandemie. Zo heeft elke regio een actieplan klaarliggen. Hierin staat wat hulpverleners en ziekenhuizen bij een grieppandemie moeten doen. Ook alle huisartsen hebben een actieplan klaarliggen. Nederland heeft ook voldoende virusremmers klaarliggen. Deze medicijnen zijn voor alle mensen met griepklachten tijdens een grieppandemie.

Wat moet ik doen tijdens een grieppandemie?

Neem binnen 48 uur virusremmers in; deze krijgt u alleen op recept van een arts.
Blijft thuis en uit de buurt van anderen.
Raak zo min mogelijk uw ogen, neus en mond aan.
Bedek uw neus en mond bij hoesten of niezen.
Was vaak uw handen met water en zeep.
Maak regelmatig schoon met een normaal schoonmaakmiddel.
Houd radio, tv en kranten goed in de gaten.

Een grieppandemie komt eens in de 10 tot 50 jaar voor. Vorige eeuw waren er 3 ernstige grieppandemieën:
de Spaanse griep in 1918
de Aziatische griep in 1957
de Hong Kong griep in 1968

Aardbeving

Nederland heeft relatief milde aardbevingen. Dat komt doordat Nederland niet bij de rand van een tektonische plaat ligt. Toch komen er regelmatig aardbevingen voor in ons land, met name in het zuidoosten. Sinds 1986 zijn er ook aardbevingen in Groningen en Drenthe. Dat komt door gaswinning in Groningen.
Een aardbeving is een trillende of schokkende beweging van de aardkorst. Door gaswinning in Groningen treden in die regio regelmatig aardbevingen op. De meeste zijn niet of nauwelijks voelbaar, maar er kunnen bevingen zijn met grotere gevolgen. Wilt u meer weten over de risico’s in uw omgeving? Kijk dan op de Risicokaart van Nederland.

Hoe herken ik een aardbeving?

Bij een aardbeving voelt u de grond licht of hevig trillen. Dit kan enkele seconden duren. Vaak gaat het gepaard met een hard knallend geluid en het verschuiven of omvallen van voorwerpen. Ruiten kunnen breken. Ook kan er schade ontstaan aan gebouwen en infrastructuur zoals wegen, riolering en bekabeling.

Wees goed voorbereid

Een aardbeving komt altijd onverwacht. Met een aantal voorzorgsmaatregelen kunt u veel schade voorkomen. Zorg bijvoorbeeld dat dakpannen op uw huis recht en goed vast liggen. Controleer ook regelmatig de staat van de schoorsteen. Zorg dat kasten niet kunnen omvallen en check of zware voorwerpen als klokken, lampen en schilderijen goed zijn vastgemaakt. Zorg ook voor een zaklamp voor als de stroom uitvalt.

Wat kan ik doen tijdens een aardbeving?

Check uzelf en anderen op verwondingen. Bel bij twijfel 112.
Blijf uit de buurt van ramen, spiegels en buitenmuren.
Bescherm indien nodig uw hoofd met uw armen.
Als u buiten bent, blijf dan uit de buurt van gebouwen met glas of dakpannen (deze kunnen naar beneden komen).

Terrorisme

In Nederland hebben we gelukkig niet of nauwelijks direct te maken met terrorisme. Maar een aanslag in Nederland of op Nederlandse belangen is zeker niet uitgesloten. De overheid doet er alles aan om deze dreiging op tijd te onderkennen en om een terroristische aanslag te voorkomen.
Terrorisme is geweld of dreigen met geweld dat is gericht op mensenlevens of op vitale infrastructuur. Terroristen hebben meestal een politiek, religieus of maatschappelijk doel. Een terroristische aanslag is er vooral op gericht om angst en chaos te veroorzaken en zo politieke besluitvorming te beïnvloeden. Bij terrorisme kan het ook gaan om een cyberaanval (terrorisme op internet), bijvoorbeeld om netwerken plat te leggen.

Wat doet de overheid om terrorisme te voorkomen?

De aanpak van terrorisme richt zich op het voorkomen van aanslagen. Daarom houden politie en veiligheidsdiensten mogelijke terroristen op allerlei manieren in de gaten. De overheid probeert ook te signaleren of iemand radicaliseert. Daarnaast neemt de overheid beveiligingsmaatregelen om personen, instanties en andere mogelijke doelwitten te beschermen.

Hoe kan ik helpen om een aanslag te voorkomen?

Wees alert op verdachte situaties. Bijvoorbeeld een achtergelaten koffer, of iemand die opvallend veel interesse heeft in de beveiliging van een gebouw of terrein. Bel bij een acute situatie het nationale alarmnummer 112. Vindt u een situatie verdacht of heeft u een vermoeden? Bel dan de politie via 0900 8844. U kunt ook anoniem een melding doen via Meld Misdaad Anoniem: 0800 7000.

Wat moet ik doen bij een terroristische aanslag?

Ga niet kijken op de plaats van de (dreigende) aanslag. Geef hulpdiensten de ruimte om hun werk te doen en volg de aanwijzingen van hulpverleners op.
Bij een bomaanslag: ga naar een open plek. Blijf uit de buurt van grote gebouwen. Gebruik geen lucifers of aanstekers, vanwege de kans op een gasontploffing.
Geef de politie alle informatie die waardevol kan zijn bij het opsporen van de daders, zoals een signalement of foto’s en video’s die u heeft gemaakt.

Cyberaanval

Digitale bedreigingen zijn er in vele vormen. Het kan gaan om een vervelend computervirus, maar ook om diefstal van persoonsgegevens, haat zaaien of om een cyberaanval: een digitale aanval op het bancaire systeem, energievoorzieningen of andere vitale systemen. ‘Cybersecurity’ is niet voor niets een belangrijk onderdeel van onze nationale veiligheid.
Thuis, op het werk, onderweg en op school – we zijn overal en altijd online. Gelukkig zijn we ons steeds meer bewust dat daar ook risico’s aan verbonden zijn. Die risico’s kunnen zelfs zo groot zijn dat ze een bedreiging vormen voor onze veiligheid. Want technologische kennis ontwikkelt zich razendsnel. En als kwaadwillenden daarin een voorsprong nemen, kan dat serieuze gevolgen hebben. Niet alleen voor de individuele internetter, maar voor de hele samenleving

Wat doet de overheid om een cyberaanval te voorkomen?

Het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) draagt bij aan het gezamenlijk vergroten van de weerbaarheid van de Nederlandse samenleving in het digitale domein. Het NCSC heeft een groot nationaal en internationaal netwerk en scant daarnaast permanent honderden bronnen op het internet. Hierdoor heeft het NCSC steeds inzicht in actuele dreigingen en kan het tijdig een waarschuwing afgeven. Daarbij richt het NCSC zich in eerste instantie op de rijksoverheid en de vitale sectoren.Ook publiceert het centrum kennisdocumenten als handvat voor oranisaties om de digitale veiligheid te vergroten of te handhaven.
Het NCSC is onderdeel van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV).

Bij een cyberaanval

Als een rijksoverheidsorganisatie of een organisatie uit een vitale sector slachtoffer is van een cyberaanval, dan ondersteunt het NCSC bij de afhandeling van dit incident. Dat kan variëren van een telefonisch handelingsadvies tot de coördinatie van een nationale crisissituatie. Mocht een organisatie zijn getroffen waar u zaken mee doet, of waar u gegevens heeft opgeslagen, volg dan de instructies van deze organisatie. Raadpleeg daarom eerst de betrokken organisatie.
Daarnaast kunt u ook kijken op www.veiliginternetten.nl. Op deze website vindt u waarschuwingen voor computervirussen, wormen en kwetsbaarheden. Ook geeft deze website tips en adviezen over computerbeveiliging en veilig internetten.

Noodpakket

In Nederland zijn we goed voorbereid op noodsituaties of calamiteiten. Toch kan er altijd onverwacht iets ernstigs gebeuren. Een grote brand, extreem weer of andere bijzondere omstandigheden kunnen vragen om speciale maatregelen. In dat geval is het belangrijk dat u precies weet waar u aan toe bent. Als de sirene gaat bijvoorbeeld, want dat betekent dat er acuut gevaar dreigt. Zorg daarom dat u goed bent voorbereid op eventuele noodsituaties. Daarmee kunt u veel problemen zelf voorkomen. Tijdens noodsituatie kunt u de overheid helpen door elkaar te helpen en indien van toepassing foto’s of filmpjes te maken die autoriteiten een beter beeld geven van de situatie.

Met een noodpakket bent u goed voorbereid op rampen, calamiteiten of noodsituaties. Een noodpakket samenstellen is makkelijk en niet duur. De meeste spullen heeft u waarschijnlijk zelfs al in huis.

Wat heeft u nodig?

Radio op batterijen of opwindbare radio, afgestemd op de rampenzender
Zaklamp
Extra batterijen
Eerstehulpkit met eerstehulphandboek
Lucifers in waterdichte verpakking
Waxinelichtjes
Warmhouddekens
Gereedschapsset
Waarschuwingsfluitje

En daarnaast:

Flessen water en houdbaar eten
Contant geld en kopieën van identiteitsbewijzen en verzekeringspapieren
Reservesleutels van huis en auto
Plattegrond van de omgeving, een autokaart en een lijstje met de telefoonnummers van mogelijke Opvangadressen
Desinfecterende handgel
Verzorgingsartikelen zoals wc-papier, zeep, en maandverband
Medicijnen op doktersvoorschrift